Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

OBZ

20. září 2015 | Obedience

Body: 216,5

Rozhodčí: M. Píšová

Obsah zkoušky:

OBSAH ZKOUŠKY OBZ

  1. odložení vleže ve skupině
  2. chůze u nohy
  3. odložení do lehu za chůze
  4. přivolání
  5. odložení do sedu za chůze
  6. vyslání do čtverce
  7. držení aportovací činky
  8. ovladatelnost na dálku
  9. skok přes překážku
  10. všeobecný dojem