Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

ZMMP

12. června 2016 | Sportovní kynologie

Body: 118

Rozhodčí: J. Prášil

Obsah zkoušky:

OBSAH ZKOUŠKY ZMMP

 1. Stopa vlastní, 150 kroků dlouhá, 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
 2. Poslušnost
  1. přivolání psa
  2. ovladatelnost psa na vodítku (střelba)
  3. sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)
  4. aport volný (předmět psovoda)
  5. odložení psa (vzdálenost 15 kroků)
 3. Speciální cviky
  1. rozlišování předmětů psovoda
  2. vyhledání ztraceného předmětu psovoda
  3. vyhledání předmětů psovoda - 3 předměty
  4. ovladatelnost psa