Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

ZOP

28. září 2014 | Sportovní kynologie

Body: 98

Rozhodčí: V. Famfulík

Obsah zkoušky:

 1. Základní část
  1. Přivolání - volba ze dvou variant
   1. v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
   2. za pohybu k noze psovoda
  2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)
  3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
  4. Sedni - lehni - vstaň (na vodítku) (10 bodů)
  5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)
 2. Cviky skupinové a speciální
  1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
  2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
  3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
  4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
  5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)